Wat als ik overlijd tijdens of na de scheiding? 

Als jij en je partner gaan scheiden is het belangrijk om je te realiseren dat er ook het één en ander wijzigt op het gebied van het erfrecht. Heb je een testament gemaakt voor of tijdens jullie huwelijk? Dan wil je hier na de scheiding misschien iets aan veranderen. Heb je geen testament? Dan wil je er nu wellicht juist wel één opstellen. 

 

Het wettelijke erfrecht 

Als jij en je echtgenoot geen testament hebben opgesteld geldt bij overlijden het wettelijke erfrecht. Je echtgenoot en je kinderen zijn je eerste erfgenamen. Het is door de wetgeving zo geregeld dat de langstlevende automatisch alle bezittingen en schulden erft. Heb je kinderen? Dan wordt hun deel van de erfenis omgezet in een niet-opeisbare vordering in geld op de langstlevende ouder. 

 

Wettelijk erfrecht en de scheidingsprocedure 

Als je in een scheidingsprocedure bent verwikkeld kan het zijn dat je liever niet hebt dat jouw nalatenschap bij je toekomstige ex-partner terechtkomt. Zolang de scheiding nog niet officieel is blijf je echter wel elkaars erfgenamen. De scheiding is officieel vanaf het moment dat deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Zolang dit nog niet is gebeurd blijven jij en je partner elkaars erfgenaam. 

Er is een uitzondering: Als je in je testament een echtscheidingsclausule hebt opgenomen sluit je hiermee je echtgenoot uit als erfgenaam tijdens het scheidingsproces. 

 

Na de scheiding 

Vanaf het moment dat de scheiding is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand is je ex-partner niet meer jouw erfgenaam. 

Heb je kinderen? Dan zijn zij samen jouw erfgenamen. 

 

Stel dat één van je kinderen al is overleden als jezelf komt te overlijden. Dit gaat zijn of haar erfdeel over op de erfgenamen van jouw kind. Dat kunnen je kleinkinderen zijn, maar het kan ook zijn dat je ex-partner erfgenaam is. Op deze manier kan het dus voorkomen dat een deel van jouw erfenis bij je ex-partner terechtkomt. Vind je dit niet wenselijk? Dan kun je deze situatie uitsluiten in een testament. 

 

Minderjarige kinderen 

Zolang kinderen minderjarig zijn hebben beide ouders meestal het gezag. Dit betekent dat allebei de ouders naast de zorg voor de opvoeding ook de zorg over het vermogen van de kinderen hebben. 

Als één van de ouders overlijdt krijgt de achterblijvende ouders dus het volledige bewind over de erfenis die de kinderen van de overleden ouder ontvangen. Wil je dit niet? Dan kun je in een testament laten opnemen dat iemand anders het financiële bewind krijgt over het vermogen van de kinderen. 

 

Voorbeeld uit de praktijk  

Marcel en Vera zijn in 2018 gescheiden, tijdens hun huwelijk kregen zijn 4 kinderen:  

Joshua van 8, Maartje van 15 en Noah van 21. Dochter Pien is helaas op 4-jarige leeftijd overleden. 

 

In 2023 overlijdt Vera. Haar nalatenschap heeft een totale waarde van €200.000. 

Vera heeft geen testament opgesteld. 

 

Vera heeft 4 erfgenamen: Joshua, Maartje, Noah en Pien, ieder voor 25%, dus €50.000. 

Pien is niet meer in leven. Haar erfdeel wordt verdeeld over haar erfgenamen: Dat zijn haar 3 broers/zussen én haar vader Marcel, ieder voor 25%. 

Oftewel: €12.500 van het erfdeel van Pien komt bij Marcel terecht en het erfdeel van de 3 andere kinderen wordt verhoogd met €12.500. 

 

Joshua en Maartje zijn minderjarig als Vera overlijdt. Vader Marcel krijgt het bewind over hun erfenis, in totaal over een bedrag van €62.500 per kind. 

Noah is 21 en dus meerderjarig, hij ontvangt zijn erfenis zelf en heeft de volledige zeggenschap hierover. 

 

De Executeur 

Als executeur helpen wij je om je nalatenschap in kaart te brengen en voor te bereiden en adviseren we je over het aanpassen of opstellen van een testament.  

Samen inventariseren we je huidige situatie. De juridische en fiscale kant wordt in kaart gebracht en we leggen alles vast in ons digitale dossier. In dit dossier wordt alles met betrekking tot je nalatenschap verzameld. Van uitvaartwensen tot testament. 
 

Hulp bij uw scheiding 

 Wilt u hulp bij uw scheiding? Vanuit onze praktijk Scheiden in Utrecht in De Meern en Divortium in Gorinchem begeleiden wij uw scheiding van A tot Z.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via [email protected] of [email protected]